Programa pasirinkimo lygiams. Pritaikyti pasirinktų klasių lygiams - aSc Tvarkaraščiai

Programa pasirinkimo lygiams
Lina Steponavičienė, kab. Inesa Bolotina, A kab. Tai savanoriška veikla, nepripažįstanti jokios konkurencijos, skatinanti savęs pažinimą ir tobulėjimą.

Registracijos metu pasirinktą BUS dalyką galima pakeisti į kitą, jei jame yra laisvų vietų. Užsiregistruoti į BUS dalyką galima per papildomą registracijos terminą žr.

Kada ir kur vyksta registracija į Galimybė nusipirkti butą dalykus?

Registracija į dalykus

Pasibaigus papildomai registracijai — reikia kreiptis į BUS dalyką dėstančio kamieninio akademinio padalinio Studijų skyrių. Nepasirinkus BUS dalyko iki galutinio BUS dalyko atsiskaitymo egzaminosemestro pabaigoje studijų rezultatuose bus automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų akademinė skola.

BUS dalykų egzaminų perlaikymai — m. Po galutinio dalyko modulio studijų pasiekimo vertinimo perlaikymo pasiekus žemesnį programa pasirinkimo lygiams slenkstinis t. Pasibaigus egzaminų perlaikymo terminui reikia kreiptis į savo kamieninio akademinio padalinio Studijų skyrių su prašymu leisti pakartoti atitinkamą BUS dalyką.

Atsižvelgiant į studijų programos tikslus ir ugdomas kompetencijas, studijų programos komitetas, kiekvienai studijų programai gali sudaryti atskirą BUS dalykų sąrašą. Kas yra DofE apdovanojimai?

BUS dalykas gali būti keičiamas kitu, jei kamieninio užsidirbti pinigų eismui padalinio nustatyta tvarka yra numatoma tokia galimybė. Akademinė skola įgyjama pasiekus žemesnį nei slenkstinį dalyko modulio studijų pasiekimų lygmenį ir kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš Studijų nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką modulįperlaikius dalyką modulį eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką modulį pakeitus kitu.

Kerija prekiauja, kaip tai veikia Dalykas gali būti išklausytas Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje.

programa pasirinkimo lygiams

Prieš semestro pradžią arba per pirmąjį semestro mėnesį reikėtų kreiptis į studijų koordinatorę suprašymu dėl dalyko įskaitymo žr. Kartu su prašymu būtina pateikti akademinę pažymą ir dalyko aprašą. Ar išklausytas dalykas atitinka turiniu ir gali būti įskaitytas už BUS dalyką įvertina atitinkamo BUS dalyko dėstytojas. Studijų programa sudaryta iš dėstomųjų dalykų.

„Apple Watch“ naudotojo vadovas

Kas yra DofE apdovanojimai? Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus. Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai moduliai užtikrina bendrąjį universitetinį lavinimą ir iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir ar gretutinės studijų krypties šakos išsilavinimą.

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo.

programa pasirinkimo lygiams

Studentas, nesiekiantis gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje ar dvigubo laipsnio, pasirenkamuosius dalykus modulius gali rinktis iš visų Universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytas procedūras. Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tuose programa pasirinkimo lygiams, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą.

Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.

Kaip pradėti dalyvauti programoje?

Programa pasirinkimo lygiams į pasirenkamuosius dalykus Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus modulius. Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų modulių studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d.

Jūs esate: Pagrindinis puslapis Jaunimui Kaip pradėti? Kaip pradėti dalyvauti programoje? Forex Tester 2 - programos-treniruoklio Forex treideriui apžvalga Jei programa pasirinkimo lygiams dalyvauti programoje - susisiek su artimiausia DofE apdovanojimus vykdančia organizacija ir užsiregistruok. Sumokėjęs programos mokestį gausi prisijungimą prie elektroninio dalyvio portfelio ir nuotykiai prasidės! Prieš ieškodamas artimiausios DofE apdovanojimų organizacijos, atsakyk į 5 trumpus klausimus ir pasitikrink, ar tau tikrai leidžiama dalyvauti programoje: Ar atitinki reikalavimus amžiui?

Studentai turi teisę išsiregistruoti iš pasirinktų studijų dalykų modulių ir vietoje jų pasirinkti kitus studijų dalykus modulius ne vėliau kaip per dvi prasidėjusio semestro savaites.

Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus modulius privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites.

Programos „Noise“ nustatymas

Laiku nepasirinkus pasirenkamojo dalyko, įrašoma skola. Jūs esate: Pagrindinis puslapis Jaunimui Kaip pradėti? Kaip pradėti dalyvauti programoje? Jei nori dalyvauti programoje - susisiek su artimiausia DofE apdovanojimus vykdančia organizacija ir užsiregistruok.

Sumokėjęs programos mokestį gausi prisijungimą prie elektroninio dalyvio portfelio ir nuotykiai prasidės! Ne studijų programos dalykai Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą programa pasirinkimo lygiams taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą. Informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius galite rasti Kur greitai užsidirbti tikrų pinigų universiteto informacinėje sistemoje.

programa pasirinkimo lygiams

Informacija apie išklausytus ne studijų programos užsienio kalbos dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama pažyma. Kyla klausimų? Naudingi įrašai.

Taip pat žiūrėkite