Pasirinkimo patarėjai. First North sertifikuoti patarėjai — Nasdaq Baltic

pasirinkimo patarėjai

Ši rinka suteikia bendrovėms galimybę prekiauti akcijomis viešai, pasiūlydama paprastesnį ir greitesnį vertybinių popierių įtraukimo į prekybos sąrašus procesą.

pasirinkimo patarėjai

Tai gali būti įmonė, teikianti finansines, apskaitos, teisines ar audito paslaugas, taip pat advokatų kontora ar bankas. Kodėl verta tapti sertifikuotu patarėju? Prieiga prie visos Baltijos šalių rinkos: galimybė siūlyti konsultacines ir sertifikuoto patarėjo paslaugas visoms Baltijos šalių rinkoje First North esančioms ir potencialioms bendrovėms.

pasirinkimo patarėjai

Efektyvumas: sertifikuotas patarėjas, kuriam suteiktas sertifikuoto patarėjo statusas daugiau pasirinkimo patarėjai vienoje Baltijos šalių biržoje, moka vienkartinę statuso suteikimo įmoką bei metinė įmoką tik tai biržai, kurios valstybėje jis yra registruotas arba į kurią kreipėsi dėl sertifikuoto patarėjo statuso suteikimo.

Matomumas Baltijos šalyse: sertifikuotas patarėjas Baltijos šalyse tampa visos Baltijos šalių bendruomenės dalimi, tad dar labiau matomas Baltijos šalyse.

pasirinkimo patarėjai

Patogus paraiškos pateikimas: daugiau nei vienoje Baltijos šalyje sertifikuoto patarėjo statuso siekiantys asmenys gali pateikti dokumentus tik vienai jų šalyje veikiančiai vertybinių popierių biržai, tad paraiškos teikimo procesas yra lengvas ir patogus. Pirmiausia, patarėjai privalo: Turėti ne mažiau kaip du pakankamos konsultacijų patirties finansų rinkoje turinčius darbuotojus Parengti prekybos vertybiniais popieriais vidaus taisykles Vengti interesų konfliktų Būti nepriklausomu nuo emitento, kurį konsultuoja Be to, patarėjas privalo sudaryti sutartį su kiekviena bendrove, kuriai jis teikia konsultacijas.

pasirinkimo patarėjai

Taip pat žiūrėkite