Interneto investicijų mainų projektas

Paraiškos ir projektai

interneto investicijų mainų projektas

Jei projekto vykdytojo veikla susijusi tik su projektų, finansuojamų iš ESI fondų, veikla, tai ES investicijų ženklas projekto vykdytojo interneto svetainėje turi būti matomos vos atsidarius svetainės puslapį, t. Jei projekto vykdytojas vykdo ne tik ESI fondų, bet ir iš kitų šaltinių finansuojamas veiklas, tai ES investicijų ženklas naudotinas vidiniame interneto svetainės puslapyje, kur pateikiama ir kita su projektu susijusi būtina informacija. Šiuo atveju pranešime apie projektą ES investicijų ženklas turi būti pranešimo viršuje, vos atidarius skiltį.

interneto investicijų mainų projektas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija gavo indikacijas iš audito institucijos, jog atliekant audito procedūras pastebėta, kad egzistuoja nemažai atvejų, kai projektų vykdytojai skelbdami informaciją apie įgyvendinamą projektą savo interneto svetainėse nesilaiko ES investicijų ženklui nustatytų reikalavimų, t.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant projektus būtų užtikrintas tinkamas informavimas apie juos, prašome Jūsų peržiūrėti ir pagal šiuos reikalavimus įvertinti savo įgyvendintų ir šiuo metu įgyvendinamų projektų informavimo apie juos ir ES investicijų ženklo naudojimo savo interneto svetainėje tinkamumą, ir, jeigu ES investicijų ženklas naudojamas netinkamai, tai  ne vėliau kaip iki š.

interneto investicijų mainų projektas

Prašome Jūsų iki š.

Taip pat žiūrėkite